LINKI

Przygotowując się do wizyty u notariusza mogą być Państwu pomocne strony internetowe następujących instytucji:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Strona internetowa wyświetlana pod adresem http://ms.gov.pl/, na której możliwe jest:

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Strona internetowa wyświetlana pod adresem https://www.ceidg.gov.pl/, na której możliwe jest wyszukanie zarejestrowanej firmy oraz pobranie zaświadczenia o wpisie do CEIDG – w tym celu należy kliknąć adres https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx lub wpisać go w przeglądarce internetowej.

Rejestry Notarialne

Strona internetowa wyświetlana pod adresem https://rejestry-notarialne.pl/, na której możliwe jest:

  • wyszukanie aktu poświadczenia dziedziczenia lub postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku – w tym celu należy kliknąć adres https://rejestry-notarialne.pl/37 lub wpisać go w przeglądarce internetowej
  • wyszukanie europejskiego poświadczenia spadkowego wydanego w Polsce – w tym celu należy kliknąć adres https://rejestry-notarialne.pl/85 lub wpisać go w przeglądarce internetowej

 

 

 

Następna strona >>> Kontakt